FINALITZAT EL PROCÉS DE VOTACIÓ: resultats publicats


S’ha tancat el període de votacions, que ha estat obert del 15 al 22 de novembre, ambdós inclosos, i ja es poden consultar els resultats en aquest web. Atenent al nombre de candidatures rebudes, només ha estat necessari celebrar el procés electoral per a dos sectors . Aquests són:

    ·  Sector cultural i esportiu: s’han presentat 3 candidatures per 2 representants al Plenari

    ·  Sector turístic empresarial: s’han presentat 9 candidatures per 6 representants al Plenari

Per a la resta de sectors, el nombre de candidatures coincideix amb el nombre de representants previstos, de manera que aquest procés electoral no ha estat necessari. En el cas dels sectors que sí han celebrat el procés electoral, cal recordar que el cens que pot exercir el seu dret a vot són totes aquelles entitats inscrites al Fitxer General d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament de Barcelona sota els epígrafs en qüestió, que en aquest cas són:

   ·  Sector cultural i esportiu: culturals / esportives

   ·  Sector turístic empresarial: gremis i professionals / economia social

 

Què és el Consell de Turisme i Ciutat?

El Consell de Turisme i Ciutat (CTiC) és un òrgan de participació ciutadana creat amb l’objectiu de debatre quin és el model de ciutat que volem i quin és el desenvolupament turístic que més s’adiu amb la ciutat. El CTiC el conformen entitats ciutadanes, associacions i representants polítics per compartir reflexions i plantejar propostes que serveixin per millorar la implantació i el desenvolupament del sector turístic a Barcelona.

La renovació del CTiC

Aquesta tardor tindrà lloc la renovació del Consell que es concretarà amb l’obertura d’un procés d’elecció dels seus membres per al període 2022-2026.

Amb aquest procés es busca aconseguir la màxima participació i representació d’aquelles entitats els interessos de les quals puguin veure’s afectats pel desenvolupament turístic a la ciutat, per la qual cosa desitgem que totes les entitats que puguin fer-ho formin part del cens electoral i exerceixin el seu dret a vot per a fer valer la seva voluntat.

Aquesta pàgina web s’ha creat únicament per a acompanyar tot aquest procés i actuarà de repositori per a la consulta de les candidatures presentades.

Electors i Candidats: Inscripció

Per a votar o presentar la candidatura com a representant dels interessos del vostre sector en el Consell, cal que les entitats estiguin registrades al Fitxer General d’Entitats ciutadanes de l’Ajuntament de Barcelona:

https://ajuntament.barcelona.cat/participaciociutadana/ca/fitxer-entitats

En el cas de no estar registrada la vostra entitat, podeu tramitar la vostra inscripció mitjançant el següent enllaç:

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/19980000212)

A mesura que rebem candidatures, aquestes seran visibles en funció dels sectors associatius al que pertanyen a l’apartat “CANDIDATURES” del menú superior.

Els representants

Els representants del sector associatiu a renovar en el marc d’aquest procés electoral són:

  – Sis en representació del sector ciutadà i veïnal. 

  – Sis en representació del sector turístic empresarial. 

  – Tres en representació dels sector comerç.

  – Una en representació del sector restauració.

  – Dues en representació dels sectors cultural i esportiu. 

  – Dues en representació dels sindicats. 

  – Dues en representació de les entitats ambientals. 

  – Dues en representació de les entitats i els grups socials. 

Calendari previst per al procés electoral

SETEMBRE

Comunicació de l’inici del procés


FINS 25 D’OCTUBRE

Presentació de les candidatures

8-15 NOVEMBRE

Publicació de les candidatures a la web

15 – 22 NOVEMBRE

Període de votació

DESEmbre

Presentació dels resultats

http://ajuntament.barcelona.cat/turisme/ca/

consellturismeciutat@bcn.cat

+34 934 019 819