ADETCA VOL CONTINUAR FORMANT PART DEL CTIC COM A ENTITAT CULTURAL PER:

―  La nostra trajectòria de 30 anys vetllant pel desenvolupament del teatre d’iniciativa privada.

― Tenim 40 teatres a diferents barris de Barcelona i d’altres al territori català.

― Impulsem la creació de públic cultural amb iniciatives pròpies (ex. On el teatre batega) i amb iniciatives compartides amb el sector cultural (ex. Bonus Cultura)

― Treballem en xarxa amb altres entitats del sector de les arts escèniques i d’altres sectors culturals.

PER ALS PROPERS 4 ANYS (2022-26) VOLDRÍEM CONTINUAR TREBALLANT:

― Per una Barcelona que aposti per la cultura com un dels pilars per atreure un turisme de qualitat

―  Per la col.laboració público-privada en el desenvolupament sostenible de línies d’acció que responguin a les inquietuds i preocupacions dels membres del consell i estiguin dotades de recursos.

Per què creiem en la cultura com a motor d’una ciutat del talent i de les empreses creatives; una ciutat dinàmica, social i oberta al món.