AmfiCat representem els Amfitrions de Llars Compartides. Ciutadans i ciutadanes de tots els barris que, de manera no professional, complementen els seus ingressos compartint la seva llar habitual amb viatgers de tot el món, allotjant-los a una habitació infrautilitzada dins la mateixa llar.

La missió d’AmfiCat és difondre aquesta manera sostenible d’acollir els visitants sense necessitat de crear espais específics, integrant-los a la ciutat i distribuint de forma més equitativa els ingressos derivats del turisme fent que arribi a tots els barris i als comerços de proximitat. També és la nostra missió aconseguir que aquest model compti amb una regulació justa i clara arreu, atorgant seguretat jurídica als qui decideixen compartir la llar d’aquesta manera.

Moltes gràcies.