Promoure un model de desenvolupament turístic responsable i sostenible, per un bon equilibri entre ciutat i turisme.