Els veïns i veïnes de La Sagrada Família visquem a un barri turísticament massificat, d’apartaments turístics que encareixen la vida al barri i deforma el territori espolsant als veïns i veïnes per manca d’oferta d’habitatge. Per aquest motiu, volem estar al consell per incidir en un canvi de model de barri i de ciutat més sostenible i per un turisme de qualitat.