Objectiu 1. Escalar posicions en la cadena de valor del sector turístic:

–      Diversificar l’oferta turística actual de sol i platja, potenciant el turisme paisatgístic, cultural,     gastronòmic i d’esdeveniments de negocis i congressos. Una major diversificació implicarà una reducció de l’estacionalitat turística.

–      Descentralització del turisme amb l’objectiu d’evitar la saturació en diversos indrets del territori i impulsant-ne d’altres.

–       Professionalització dels treballadors de la restauració.

 Objectiu 2. Ajustar l’oferta per influir selectivament en la demanda turística:

–      Creació d’un sistema centralitzat de control i processament de dades amb l’objectiu de monitoritzar l’activitat turística a Catalunya i fer propostes de destinacions i activitats mitjançant plataformes de Big Data especialitzades.

–      Digitalització de les empreses del sector amb pàgines web més “user-friendly” que facilitin la presa de decisions per personalitzar experiències i que simplifiquin els tràmits. Potenciar la imatge “ecofriendly”.

–      Impulsar un nínxol de mercat dedicat al turisme local i no exclusivament centrat en el client estranger. Preservar l’autenticitat de l’experiència turística local.