Francesc Garcia és sindicalista de la Federació de Serveis de CCOO de Catalunya. Porta més de 30 anys fent sindicalisme al sector de turisme i comerç arreu del territori, i des de el passat més d’ abril, es dedica específicament a l’àmbit del Barcelonès on a més de treballar per millorar les condicions del treball de les persones treballadores del sector, participa també a diferents Fòrums de debat i estudi en relació al Turisme per el seu coneixement per tal d’avançar en la qualitat del Turisme de Barcelona i en l’ocupació de qualitat d’aquesta activitat econòmica i les col·laterals a aquest sector.