Representació i defensa del sector turisme a Barcelona