http://ajuntament.barcelona.cat/turisme/ca/

consellturismeciutat@bcn.cat

+34 934 019 819