La FAVB agrupa bona part del moviment veïnal organitzat de la ciutat de Barcelona, en aquest sentit penem que és imprescindible que les opinions, propostes, suggeriments, queixes e idees sobre un tema tant important com el turismes que la FAVB vehicula de les entitats i persones associades estigui present en aquest Consell.