La Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers és una entitat amb més de 40 anys d’història. Cal destacar que som la Federació més representativa del sector a Catalunya comptant amb més de 190 operadors associats, directament o a través de les associacions col·laboradores provincials que formen part de FECAV. Les empreses de FECAV presten serveis de transport discrecional (especialment ubicats a l’àrea de Barcelona), així com de transport regular urbà i interurbà. Tanmateix, cal destacar que els nostres operadors també gestionen estacions d’autobusos a tot el territori català. Pot ser de gran aportació a les actuacions que dugui a terme el Consell de Turisme i Ciutat la nostra llarga experiència i la dels operadors que representem en la mobilitat a la ciutat, així com en el tracte amb les persones que es desplacen en ella, ja siguin residents o turistes. A això s’ha de sumar la visió que tenim com a sector en el treball a desenvolupar.