La Fundació Barcelona Promoció es va constituir l’any 1987 impulsada per centenars de persones de la societat civil de Barcelona amb la voluntat de promoure la imatge de Barcelona a l’exterior per tal d’afavorir la candidatura de Barcelona als Jocs olímpics de 1992. La fundació també va participar en la creació del Consoci Turisme de Barcelona i sempre ha estat compromesa amb la projecció de la imatge de la ciutat i en afavorir que Barcelona sigui un destí atractiu per al visitant.

La Fundació ja ha format part del Consell de Turisme i Ciutat en els darrers anys i pensem que ha estat un organisme molt necessari per articular les propostes dels veïns, sindicats i entitats, així com del sector turístic empresarial, de manera que l’Ajuntament de Barcelona tingui una visió global del que representa l’activitat turística per a la ciutat. Es per això que creiem que la Fundació ha de continuar estant present en el Consell , per donar veu al sector empresarial, per ser la teva veu i posar de manifest, davant les possibles problemàtiques que el turisme pot generar, la innegable incidència positiva que aporta a la ciutat. Volem continuar defensant al turisme i per això hem de ser-hi i és per això que et demanem el suport a la nostra candidatura.