EL CONSELL DE TURISME I CIUTAT

Què és?

El Consell de Turisme i Ciutat (CTiC) és un òrgan de participació ciutadana creat amb l’objectiu de debatre quin és el model de ciutat que volem i quin és el desenvolupament turístic que més s’adiu amb la ciutat. El CTiC el conformen entitats ciutadanes, associacions i representants polítics per compartir reflexions i plantejar propostes que serveixin per millorar la implantació i el desenvolupament del sector turístic a Barcelona.

La renovació del CTIC

Aquesta tardor tindrà lloc la renovació del Consell que es concretarà amb l’obertura d’un procés d’elecció dels seus membres per al període 2021-2025.

Amb aquest procés es busca aconseguir la màxima participació i representació d’aquelles entitats els interessos de les quals puguin veure’s afectats pel desenvolupament turístic a la ciutat, per la qual cosa desitgem que totes les entitats que puguin fer-ho formin part del cens electoral i exerceixin el seu dret a vot per a fer valer la seva voluntat.

Aquesta pàgina web s’ha creat únicament per a acompanyar tot aquest procés i actuarà de repositori per a la consulta de les candidatures presentades.